Tuesday, October 4, 2011

Фриц хайрцаг

Фриц хайрцгийн талаар Галзуу хүмүүсийн өдрийн тэмдэглэл дээр бичив:
Фриц хайрцагтай холбоотой бусад бичлэг:

No comments:

Post a Comment