Thursday, May 7, 2009

Тайлбар

@ embedded system сонирхогчдод:

Гэртээ нэтгүй болоод удаж байгаа тул блогдоо бичлэг оруулж чадахгүй байгаа билээ. Дараа сараас нэг ADSL -ын бараа харахаараа сонирхолтой бичлэг оруулах болно.

Хүндэтгэсэн Ажаксмаа